Ultra Simit Güvencesi
Ultra sigorta, ultra hizmet
Ultra Simit’iniz varsa tıbbi rahatsızlıkların yanısıra tüm dünyada geçerli olmak üzere bagajınızın kaybolması hasar görmesi gibi konularda kaybınızı telafi edebilir, yardıma ihtiyaç duyduğunuz her an, acil yardım hizmetimizden yararlanabilirsiniz.
Teminatlar Limit (EUR) Muafiyet (EUR)
Tıbbi harcamalar 40.000  -
Tedavi sebebiyle yurda geri dönüş/tıbbi nakil
Vefat sebebiyle cenazenin yurda nakli
*Acil diş tedavisi 200
*Yardımcı araçlar 250
*Acil Hizmet Hattı arama desteği 25
Bagaj kaybı ya da hasarı 500 50
**Bagaj gecikmesi 150  -
Kimlik belgeleri ve vizelerin kaybı Resmi masraflar  
Arama kurtarma ve iyileştirme masrafları 5.000  -
Avans hizmetleri    -
***Avukat ve tercüman için avans ödemesi 2.500
***Mahkeme masrafları için avans ödemesi 12.500
***Ödeme araçlarının gasp-hırsızlık sonucu kaybı 500
5 günü aşan yatışlarda akraba hastane ziyareti Uçak ulaşım masrafları  -
İlaç gönderimi Gönderim masrafları  -
Acil mesajların iletilmesi Dahildir  -
Çocuklar için dönüş yolculuğu Ulaşım masrafları  -

*Tıbbi tedavi / Tıbbi acil yardım giderleri teminatı limiti içerisindeki alt limitlerdir.
**Bagaj kaybı ya da hasarı teminatı limiti içerisindeki alt limittir.
***Avans hizmetleri teminatı limiti içerisindeki alt limittir.


Tedavi Giderleri Teminatı:
Seyahatinizde beklenmedik şekilde ortaya çıkabilecek tıbbi sorunlar ve kazalar nedeniyle yapılacak tıbbi tedavi masraflarını, acının dindirilmesine yönelik acil diş tedavisini, gereğinde tıbbi nakil ve vefat halinde cenazenin yurda naklini, yardımcı araçları ve belgelenebildiği hallerde Acil Hizmet Hattımız 0212 212 24 22’ye ulaşım masraflarınızı poliçe limitleri dâhilinde teminat altına almaktadır.

Bagaj Kaybı/Hasarı/Gecikmesi Teminatı:
Sigortalının yanında eşlik eden bagajının üçüncü bir kişi tarafından suç oluşturan eylem ve/veya ulaşım araçlarında maruz kaldığı kazalar nedeniyle kayıp ve hasarını, eşlik etmeyen bagajının bir ulaştırma şirketinin, konaklama tesisinin veya bir bagaj emanetinin nezaretindeyken kayıp ya da hasarını belgelendirilmesi karşılığında poliçe limitleri dâhilinde teminat altına almaktadır. Bununla birlikte gidiş yolculuklarında bagajın alınmasının 12 saati geçmesi sonucu maruz kaldığı ikame satın almalara yönelik belgelenebilen masraflar belirtilen limit oranında teminat altına alınmaktadır.

Kimlik belgeleri ve vizelerin kaybı:
Kimlik belgeleri ve vizelerin üçüncü bir şahsın suç oluşturan fiili sonucu kaybı halinde bunların teminine ilişkin resmi masraflar teminat altına alınmaktadır.

Arama Kurtarma ve İyileştirme Masrafları:
Sigortalı bir kaza geçirir ve bu nedenle arama, kurtarma ve iyileştirme işlemlerine muhatap olursa bununla ilgili masrafları poliçe limitleri dâhilinde teminat altına almaktadır.

Avans Hizmetleri:
Sigortalı seyahat sırasında ödeme araçlarını hırsızlık veya gasp sonucunda kaybederek mali sıkıntıya düşerse ve/veya bankasıyla 24 saat içinde irtibata geçmesi mümkün değilse, teminat dâhilinde avans ödenir kredi kartlarıyla ödeme yapılmasının durdurulmasında ve ihbarında yardımcı olur. Seyahat belgeleri kaybedilirse, poliçe kapsam ve teminat limitleri dâhilinde teknik destek sağlar.

Sigortalı tutuklanırsa veya tutuklanma tehdidinde bulunulursa, avukat, tercüman bulunmasına yardımcı olur ve mahkeme masraflarının karşılanması için poliçe teminat limiti dâhilinde avans ödenmesini sağlar.

Sigortalı seyahatin sona ermesinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde avans ücretini sigortacıya geri ödemekle yükümlüdür.

Tıbbi – Tıbbi Olmayan Yardım Hizmetleri:
Akraba hastane ziyareti, ilaç gönderimi, acil mesajların iletilmesi ve çocuklar için dönüş yolculuğu gibi tıbbi ve tıbbi olmayan yardım hizmetleri seyahat sigortası özel şartlarında belirtilenler uyarınca teminat altına alınmaktadır. 

Yukarıda yer alan teminatlar hakkındaki bilgiler ürüne ilişkin sigorta şartnamesinin tamamı olmayıp herhangi bir uyuşmazlık halinde ERGO Sigorta A.Ş. Seyahat Sigortası Özel Şartları hüküm ifade etmektedir.