Global Simit
Dünyanın her yerinde sürprizlere karşı her an hazırlıklısınız.
Seyahatinizi son anda iptal etmek zorunda kaldınız ya da beklenmedik sebepler yüzünden kaçırdınız. Bavulunuz yola sizinle çıktı ama bambaşka bir yere vardı. Seyahatiniz sırasında ani bir rahatsızlık geçirdiniz. Dünyanın neresine giderseniz gidin, Global Simit'le kötü sürprizlere karşı her an hazırlıklısınız.
Teminatlar Limit (EUR) Muafiyet (EUR)
Tıbbi harcamalar 100.000  -
Tedavi sebebiyle yurda geri dönüş/tıbbi nakil
Ölüm sebebiyle yurda geri dönüş/tıbbi nakil
*Acil diş tedavisi 200
*Yardımcı araçlar 250
*Acil Hizmet Hattı arama desteği 25
Bagaj kaybı ya da hasarı 1.500 75
**Bagaj gecikmesi 150  -
Kimlik belgeleri ve vizelerin kaybı Resmi masraflar  
Gecikme teminatı 1.500  -
Arama kurtarma ve iyileştirme masrafları 5.000  -
Avans hizmetleri    -
***Avukat ve tercüman için avans ödemesi 2.500
***Mahkeme masrafları için avans ödemesi 12.500
***Ödeme araçlarının gasp-hırsızlık sonucu kaybı 500
5 günü aşan yatışlarda akraba hastane ziyareti Uçak ulaşım masrafları  -
İlaç gönderimi Gönderim masrafları  -
Acil mesajların iletilmesi Dahildir  -
Çocuklar için dönüş yolculuğu Ulaşım masrafları  -

*Tıbbi tedavi / Tıbbi acil yardım giderleri teminatı limiti içerisindeki alt limitlerdir.
**Bagaj kaybı ya da hasarı teminatı limiti içerisindeki alt limittir.
***Avans hizmetleri teminatı limiti içerisindeki alt limittir.

 

Tedavi Giderleri Teminatı:
Seyahatinizde beklenmedik şekilde ortaya çıkabilecek tıbbi sorunlar ve kazalar nedeniyle yapılacak tıbbi tedavi masraflarını, acının dindirilmesine yönelik acil diş tedavisini, gereğinde tıbbi nakil ve vefat halinde cenazenin yurda naklini, yardımcı araçları ve belgelenebildiği hallerde Acil Hizmet Hattımız 0212 212 24 22’ye ulaşım masraflarınızı poliçe limitleri dâhilinde teminat altına almaktadır.

Bagaj Kaybı/Hasarı/Gecikmesi Teminatı:
Sigortalının yanında eşlik eden bagajının üçüncü bir kişi tarafından suç oluşturan eylem ve/veya ulaşım araçlarında maruz kaldığı kazalar nedeniyle kayıp ve hasarını, eşlik etmeyen bagajının bir ulaştırma şirketinin, konaklama tesisinin veya bir bagaj emanetinin nezaretindeyken kayıp ya da hasarını belgelendirilmesi karşılığında poliçe limitleri dâhilinde teminat altına almaktadır. Bununla birlikte gidiş yolculuklarında bagajın alınmasının 12 saati geçmesi sonucu maruz kaldığı ikame satın almalara yönelik belgelenebilen masraflar belirtilen limit oranında teminat altına alınmaktadır.

Kimlik belgeleri ve vizelerin kaybı:
Kimlik belgeleri ve vizelerin üçüncü bir şahsın suç oluşturan fiili sonucu kaybı halinde bunların teminine ilişkin resmi masraflar teminat altına alınmaktadır.

Gecikme Teminatı:
Sigortalının toplu taşıma araçlarındaki 3 saati aşan gecikmeler sonucunda maruz kaldığı masrafları poliçede belirtilen limit dâhilinde ödeyecektir.

Arama Kurtarma ve İyileştirme Masrafları:
Sigortalı bir kaza geçirir ve bu nedenle arama, kurtarma ve iyileştirme işlemlerine muhatap olursa bununla ilgili masrafları poliçe limitleri dâhilinde teminat altına almaktadır.

Avans Hizmetleri:
Sigortalı seyahat sırasında ödeme araçlarını hırsızlık veya gasp sonucunda kaybederek mali sıkıntıya düşerse ve/veya bankasıyla 24 saat içinde irtibata geçmesi mümkün değilse, teminat dâhilinde avans ödenir kredi kartlarıyla ödeme yapılmasının durdurulmasında ve ihbarında yardımcı olur. Seyahat belgeleri kaybedilirse, poliçe kapsam ve teminat limitleri dâhilinde teknik destek sağlar.

Sigortalı tutuklanırsa veya tutuklanma tehdidinde bulunulursa, avukat, tercüman bulunmasına yardımcı olur ve mahkeme masraflarının karşılanması için poliçe teminat limiti dâhilinde avans ödenmesini sağlar.

Sigortalı seyahatin sona ermesinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde avans ücretini sigortacıya geri ödemekle yükümlüdür.

Tıbbi – Tıbbi Olmayan Yardım Hizmetleri:
Akraba hastane ziyareti, ilaç gönderimi, acil mesajların iletilmesi ve çocuklar için dönüş yolculuğu gibi tıbbi ve tıbbi olmayan yardım hizmetleri seyahat sigortası özel şartlarında belirtilenler uyarınca teminat altına alınmaktadır.

 

Yukarıda yer alan teminatlar hakkındaki bilgiler ürüne ilişkin sigorta şartnamesinin tamamı olmayıp herhangi bir uyuşmazlık halinde ERGO Sigorta A.Ş. Seyahat Sigortası Özel Şartları hüküm ifade etmektedir.