Tıbbi Tedavi Teminatı Tazminat Talepleri
Tedavi masraflarınız için prosedür

Tıbbi Tedavi Teminatı Tazminat Talepleri
İlgili sigorta şartnamesinde belirtilen sigortalı olaylar sonucu tıbbi tedavi masrafları bulunan sigortalılar hasarlarına istinaden aşağıdaki şekilde hasar bildiriminde bulunabilirler:

  • Tazminat Talep Formları bölümünden ulaşabilecekleri Seyahat Sağlık Sigortası Tazminat Talep Formu sigortalı tarafından bizzat ve eksiksiz olarak doldurulmalı, imzalanmalıdır. Başvurular aşağıda belirtilen ibraz edilmesi gereken belgeler de forma eklendikten sonra taahhütlü posta veya kargo ile formda belirtilen adrese yapılmalıdır.

Not: Gönderinizin olası postada kaybolması ihtimaline karşı göndermeden önce tüm belgelerin birer fotokopisini almanızı öneririz.
 

İbraz edilmesi gereken belgeler*:

  • Seyahat sigortası sertifikası,
  • Görülen tedaviyi açıkça belirtir tıbbi rapor ve varsa tetkik ve tahlil sonuçları,
  • Tedavi masrafına ilişkin orijinal fatura aslı,

*Sigortacı gerek gördüğü takdirde belirtilen belgelere ek olarak bazı belgeler talep edebilir.